História

Spoločnosť PKE bola založená v roku 1979 v rámci spoločnosti Philips Kommunikation und Elektroinstallationen GmbH.
Od svojej transformácie v septembri 2000 na spoločnosť PKE Electronics AG je spoločnosť 100 %-ne súkromná vo vlastníctve rakúskych majiteľov.

Už takmer štyri desaťročia úspešné vedenie spoločnosti PKE umožnilo kontinuálny rast financovaný z vlastných zdrojov, ako aj vytvorenie rezerv na umožnenie financovania a realizácie dlhodobých veľkých projektov.

Bez ohľadu na kontinuálny rast v medzinárodnom meradle tvorí veľkú časť nášho obratu aj dnes domáci trh v Rakúsku.