TLAČOVÝ KONTAKT

Marketing a styk s verejnosťou
Raffaela Alber

PKE Holding AG
Computerstraße 6
A-1100 Viedeň
pr@pke.at