Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Smart Building

Pod pojmom Smart Building rozumieme spojenie najrôznejších inteligentných častí technického vybavenia v budove na doplnenie bežných systémov vykurovania, ventilácie a klimatizácie, ako sú napr. osvetlenie, tienenie, zavlažovanie, protipožiarna ochrana, bezpečnosť.

Spoločnosť PKE vám prostredníctvom zosieťovania rôznych inteligentných technických systémov dostupných v budove môže ukázať, ako a kde možno využiť potenciál úspory a zvýšiť komfort obsluhy.
To ďalej vedie k zvýšeniu hodnoty budovy. „Zosieťované systémy na vyšší komfort a úsporu energie“

Nahor

Energetický monitoring

V časoch kontroly nákladov a neustáleho hľadania možného potenciálu úspor bude v sektore energetického manažmentu stále dôležitejšie vedieť efektívne ukázať, kde sú možnosti zlepšenia, úspory a optimalizácie.

Tu je riešením energetický monitoring, nástroj s mnohými možnosťami v závislosti od typu spoločnosti a jej vybavenia, ktorý umožňuje flexibilné použitie a prispôsobenie.

Softvér pomáha pri monitorovaní energetických médií, evidencii a vyhodnotení údajov všetkých počítadiel nainštalovaných v budove (napr. elektrický prúd, elektrický výkon, množstvo tepla, množstvo chladu, spotreba vody). Takto zistené údaje je možné použiť ako základ auditu podľa normy ISO 50001 alebo na vypočítanie prevádzkových nákladov.

Ďalej pre vás môžeme vytvoriť analýzy energetických tokov. Pretože len analýza energetickej štruktúry objektu dokáže prispieť k úspore energie.

Na základe preventívneho a pravidelného porovnávania s historickými údajmi je možná včasná identifikácia nesprávneho fungovania. 

Nahor

Inteligentná komunikatívna budova

Spoločnosť PKE ako systémový integrátor neviazaný na konkrétneho výrobcu poskytuje svojim zákazníkom s mnohoročnými odbornými skúsenosťami v oblasti automatizácie budov a komunikatívne zosieťovaných systémov optimálne riešenie a kompetentného spoľahlivého partnera na inštaláciu a revitalizáciu komplexného technického vybavenia budov.

Vytvárame systémy na situačné, automatické prispôsobenie využitia budovy.

Nahor

Systémy riadenia a automatizácie budov

Poskytujeme vám zákaznícky orientované riešenia na automatizáciu, príp. vizualizáciu všetkých technických systémov dostupných v budove, ako aj integráciu aktuálnych zbernicových systémov na úrovni automatizácie a riadenia (napr. BACNet, KNX, Modbus, LON…)

Keďže sa moderná automatizácia budovy stále viac pohybuje v oblasti IT sveta, stáva sa čoraz viac témou pre našich skúsených odborníkov.

Nahor

Inovačná priestorová automatizácia

Ponúkame vám riešenia priestorovej automatizácie s použitím všetkých aktuálnych zbernicových systémov, akými sú BACNet, Modbus, KNX alebo LON.
S pomocou týchto systémov vyvíjame používateľsky jednoduché, energeticky efektívne, individuálne prispôsobiteľné a škálovateľné riešenia.

Stredobodom pozornosti je rovnováha medzi komfortom a energetickou efektivitou.

Nahor

Meracia, riadiaca a regulačná technika

Na základe dlhoročnej skúsenosti v oblasti meracej, riadiacej a regulačnej techniky je spoločnosť PKE kompetentným partnerom koncových zákazníkov, generálnych projektantov a projektantov technického vybavenia stavieb pri podpore projektovania a realizácie regulačných systémov kúrenia, ventilácie a klimatizácie.

Tieto riešenia realizujeme ako autonómne riešenia alebo riešenia na báze webu pomocou vysokokvalitných a profesionálnych priemyselných produktov.

Nahor